“Книги – морська глибина:
Хто в них пірне аж до дна,
 Той, хоч і труду мав досить,
Дивнії перли виносить.”
І.Я. Франко

Нині, в період відродження національної культури, духовних і культурних традицій нашого народу, бібліотека у школі є однією з важливих культурно – освітніх , виховних та науково – допоміжних ланок, яка виконує велику роль у формуванні національної свідомості, любові до свого народу, своєї землі .

 Завдання шкільної бібліотеки полягає не лише в тому , щоб забезпечувати ефективність навчально - виховного процесу, але й – і це дуже важливо - в тому, щоб прищеплювати учнями любов до книжки , інтерес до читання, навчити учнів бережно ставитися до книги – основи - основ буття людського.

Потреба закладів загальної середньої освіти в підручниках для 5 та 10 класів

5 клас
5 клас.jpg
JPG Image 675.8 KB
10 клас 1 частина
10 клас.jpg
JPG Image 450.3 KB
10 клас 2 частина
10 клас (1).jpg
JPG Image 1.5 MB
Витяг з протоколу засідання педагогічної ради вибір електронних версій підручників у 1 класі на 2018-2019 н.р
підручники.jpg
JPG Image 956.2 KB
Витяг з протоколу засідання педагогічної ради вибір електронних версій підручників у 5 та 10 класи на 2018-2019 н.р
IMG_20180504_0023.jpg
JPG Image 886.2 KB
Річний план роботи шкільної бібліотеки на 2017 - 2018 н.р.
Річний_план_роботи_шкільної_бібліотеки_К
Adobe Acrobat Document 507.2 KB
Річний план роботи шкільної бібліотеки на 2016 - 2017 н.р.
Річний_план_роботи_шкільної_бібліотеки_К
Adobe Acrobat Document 507.3 KB
План роботи бібліотеки на 2015 - 2016 н.р.
план на 2015-16.pdf
Adobe Acrobat Document 56.2 KB
Формуляр
формуляр.rar
compressed file archive 15.4 KB
Тлумачний словник бібліотечних термінів
Тлумачний словник бібліотечних термінів.
Microsoft Word Document 92.6 KB
Конкурс шкільна бібліотека
Конкурс шкільна бібліотека.docx
Microsoft Word Document 2.2 MB
Зразок паспорту бібліотеки
зразок паспорту бібліотеки.doc
Microsoft Word Document 31.0 KB
Зразок Акт передачі підручників
зразок Акт передачі підручників.doc
Microsoft Word Document 121.5 KB
План роботи бібліотеки на 2012 - 2013 н.р.
план бібліотеки 2012 -13р.docx
Microsoft Word Document 323.4 KB
Бібліотечний урок "Книги - найкращі друзі"
книги - найкращі друзі.docx
Microsoft Word Document 908.7 KB
Сценарій свята до Дня української писемності та мови
День писемностіWord.doc
Microsoft Word Document 291.0 KB
Бібліотечний урок у 1 класі
бібліотечний урок 1 клас(2).doc
Microsoft Word Document 50.5 KB
Бібліотечний урок у 6 класі
біб.ур.6кWord.doc
Microsoft Word Document 239.5 KB
Бібліотечний урок у 7 класі
бІБ урок. 7 клас.doc
Microsoft Word Document 66.0 KB
Бібліотечний урок у 10 класі
Біб урок 10 клас (2).doc
Microsoft Word Document 281.5 KB

 

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ШКІЛЬНОЮ БІБЛІОТЕКОЮ

1. Загальні положення

1.1. Правила користування шкільною бібліотекою розроблені відповідно до Типових правил користування бібліотеками в Україні із змінами і доповненнями, затвердженими наказом Міністерства культури і мистецтв України від 25.05.2001р. № 319, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 22.06.2001р. за № 538/5729.
1.2. Бібліотека є культурно-просвітницьким інформаційним центром, забезпечує популяризацію і загальнодоступність книг та інших носіїв інформації.
1.3. У своїй діяльності бібліотека школи керується Конституцією України, Законом про освіту, Законом України про бібліотеку та бібліотечну справу, нормативними документами і розпорядженнями Міністерства освіти та культури України, управління освіти, Положенням про бібліотеку загальноосвітньої школи.
1.4. Фонд бібліотеки є державною власністю.
1.5. Принципами діяльності є загальнодоступність, політичний нейтралітет.

 

2. Права користувачів

2.1. Користувачами бібліотеки є учні школи, вчителі, вихователі, людинний обслуговуючий персонал.
2.2. Користування бібліотекою безкоштовне.
2.3. Користувачі шкільної бібліотеки мають право:
- одержувати у тимчасове користування книги та інші носії інформації додому і для користування у читальному залі з фонду бібліотеки;
- користуватися бібліографічним, довідково-інформаційним обслуговуванням, яке надає бібліотека;
- брати участь у масових заходах по популяризації літератури, які проводить бібліотека;
- обирати і бути обраним до активу бібліотеки;
2.4. Користувач може отримати додому не більше п’яти книг терміном не більше, як 12 днів. Термін користування новими виданнями, літературою підвищеного попиту встановлюється бібліотекарем школи.
2.5. Користувач може продовжити встановлений термін користування книгами, якщо на них немає попиту з боку інших читачів.
2.6. Кількість творів друку та інших носіїв інформації, які видаються у читальному залі не обмежується.
2.7. Рідкісні та цінні книги та інші носії інформації, єдині примірники, довідкові видання додому не видаються.
2.8. Видача книг, які користуються підвищеним попитом, або підручників для підготовки до тестування учням, яких вже випустила школа може здійснюватися під грошову заставу, розмір якої встановлюється бібліотекою. Якщо одержані в бібліотеці під заставу книги не повертаються користувачем у зазначений термін і дії для повернення їх не мають результату, то грошова застава зараховується на спец- рахунок школи і використовується на придбання книг та підручників.

3. Обов'язки користувачів 

3.1. При запису до бібліотеки користувач повинен ознайомитись з «Правилами користування шкільною бібліотекою» і підтвердити їх виконання підписом на читацькому формулярі.
3.2. Користуючись книгами з бібліотечного фонду, користувач повинен дбайливо ставитись до них; в разі виявлення дефектів, попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на книзі відповідну позначку.
3.3. Особи, які заподіяли шкоду фонду бібліотеки, несуть матеріальну відповідальність у відповідності з чинним законодавством.
3.4. Користувачі, які загубили книги з фонду бібліотеки або заподіяли непоправну шкоду, зобов’язані замінити їх аналогічними книгами або такими, які вважаються бібліотекою рівноцінними. Якщо заміна книги неможлива, користувачі відшкодовують її дворазову вартість.
3.5. За втрату книг з фонду бібліотеки та пошкодження їх неповнолітніми користувачами матеріальну відповідальність несуть їх батьки, опікуни, поручителі.
3.6. Користувачі можуть бути позбавлені права користування бібліотечним фондом за умов порушення «Правил користування шкільною бібліотекою»:
- за затримку книг терміном один місяць;
- за порушення порядку у бібліотеці – терміном на один тиждень.
3.7. Учні школи зобов’язані давати свої підручники шкільній комісії для перевірки стану збереження підручників.
3.8. У випадку псування чи пошкодження підручника комісія має право забрати його в учня на певний термін (до належного ремонту зіпсованого підручника, який учень повинен здійснити у бібліотеці школи).
3.9. Користувачі повинні бережливо ставитися до фонду і майна бібліотеки, підтримувати тишу і порядок у приміщенні бібліотеки.

 

4. Обов'язки шкільної бібліотеки щодо обслуговування користувачів

 
4.1. Бібліотека зобов’язана інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека.
4.2. Створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних книг.
4.3. Дбати про культуру обслуговування користувачів.
4.4. Формувати у користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотекою, сприяти підвищенню культури читання.
4.5. Систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам книг.
4.6. Звітувати перед користувачами бібліотеки.

   Вислови В.О.Сухомлинського про роль книги і читання у духовному становленні особистості

 

 

   Школа стає справжнім осередком культури тоді, коли в ній панують: культ Батьківщини, культ людини, культ книжки і культ рідного слова

 *** 

  Захоплення книжкою в поєднанні всього буття дитини має стояти на першому місці Однією і істин моєї педагогічної віри є безмежна віра в виховну силу книжки

 *** 

  Книжка повинна стати для мудрого вихованця другом, наставником і добрим учителем

 *** 

  Щоб підготувати людину духовно до самостійного життя, треба ввести її в світ книжки

 *** 

  Незамінним джерелом знань і невичерпним джерелом твого духовного багатства є книжка

 *** 

  Школа – це насамперед книжка

 *** 

  Читання – це праця, творчість, самовиховання твоїх духовних сил, волі

 *** 

  Тільки читання відкриває перед людиною розкіш інтелектуального життя

 *** 

  Книга – одне з найважливіших джерел радості мислення, людської гідності

  ***

  Години самотності, які проведеш над книгою, - це духовна наснага для багатого ідейного життя колективу