2017 – 2018 н.р.

Розклад уроків

на ІІ семестр 2017 – 2018 н.р.

1 - 4 класи

 

1

2

3

4

ПОНЕДІЛОК

1.читання

2.укр.мова

3.математ.

4.фіз-ра(4)

1.інформат

2.укр..мова

3.математ.

4.літ.чит

5.фіз-ра

1.математ.

2.інформ.(4)

3.укр.мова

4.літ.чит

5.фіз – ра (2)

1.математ.

2.інформат(3)

3.літ. чит.

4.фіз-ра

ВІВТОРОК

1.рос.мова

2.математ.

3.природозн.

4.труд.навч

5.фіз-ра

 

 

1.рос. мова

2.математика

3.англ.мова

4.природозн

5.осн. здор.

1.рос. мова

2.математ.

3.укр.мова

4.англ.мова

5.природозн.

 

 

1.математ

2.англ.мова

3.укр. мова

4.природозн

5.фіз-ра (1)

 

 

СЕРЕДА

1.читання

2.укр.мова  

3. мате мат.

4.фіз-ра(4)

5. мистецтво

 

1.літ.чит

2.укр.мова

3.математ.

4. фіз.-ра

5.мистецтво

 

 

 

1.літ. чит.

2.математ.

3. укр..мова

4.фіз-ра(2)

5.мистецтво(4)

 

 1. математ

2.укр.мова

3.літ.чит

4.фіз-ра(1)

5.мистецтво

 

ЧЕТВЕР

1.читання

2.укр.мова

3.осн.здор.

4.природозн

 

1.літ.чит

2.укр.мова

3. англ..мова

4. природозн

5.труд.навч

 

 

1.осн.здор (4)

2.укр.мова

3.рос. мова

4. літ.чит.

5.природ

 

 

 

1.осн.здор

2.літ.чит.

3.укр. мова

4.англ..мова

 

 

 

П”ЯТНИЦЯ    

1.рос. мова

2.математика

3.навч.грамоти

4.англ.мова     

 

 

 

1. рос.мова

2.математ.

3.чит/укр..м

4.фіз-ра

 

 

 

1.математ

2.англ.мова

3.Я у світі(4)

4.фіз-ра(2)

5.труд.навч(4)

 

 

 

1.рос.мова

2.математ

3.Я у світі

4.укр.м/літ.чит

5.труд.навч

5 - 8 класи

 

 

5

6

7

8

ПОНЕДІЛОК

1.фіз- ра

2.мате мат.

3.укр.мова

4.природозн

5. укр..літ

 

6.осн.здор

1.географ.

2.біологія

3.зар.літ

4.англ.мова

5.фіз-ра

 

6.іст.Укр

1.англ. мова

2.фізика

3.іст.всесвітня

4.рос. мова.

5.зар.літ

6.фіз-ра

 

7.труд

1.біологія

2.англ. м.

3.фізика

4.іст. всесв

5.географія

6.інформ

 

7.фіз-ра

ВІВТОРОК

1.рос. мова

2.мате мат.

3.заруб. літ.

4.укр.мова

5.обр.мист

6. фіз-ра

1.англ.мова

2.обр.мист

3.укр.. літ

4.математ.

5.фіз-ра

 

6.музика

 

1.географія

2.фізика

3.геометрія

4.укр.мова

5.хімія

6.біологія

7.музика

1.укр.мова

2.рос. мова

3.фізика

4.зар.літ

5.геометр.

6.інформат

 

7.мистецтв

СЕРЕДА

1. укр..мова

2.англ. мова

3. мате мат.

4.іст.Укр

5.труд.навч

 

6. труд.навч

1.матем

2.вс.істор

3.укр.мова

4.рос.мова

5.географ

6.біологія

1.іст.Укр

2.укр..мова

3.біологія

4.англ. мова

5.укр..літ

6.фіз-ра

1.укр.літ

2.біологія

3.труд.навч

4.алгебра

5.фіз-ра

 

6. географ

ЧЕТВЕР

1.зар.літ

2.математ

3.укр.мова

4.інформат

5.англ.мова

6. музика

1.фіз-ра

2.укр..мова

3.математ

4.зар.літ

5.інформат

6. укр..літ

1.хімія

2.геометрія

3.алгебра

4.осн.здор

5.рос.мова

 

6.заруб. літ.

1.укр.мова

2.рос.мова

3.хімія

4.геометр

5.осн.здор

 

6.англ. мов

П”ЯТНИЦЯ

1.англ. мова

2. рос. мова

3.природозн

4.укр.літ.

5.фіз-ра.

 

 

1.матем

2.укр.мова

3.осн.здор

4.рос.мова

5.труд.навч

 

6.труд.навч

1.фіз-ра

2.географія

3.інформат

4.алгебра

5.укр.літ

6.обр.мист

1.хімія

2.алгебра

3.фіз-ра

4.іст.Укр

5.зар.літ

 

6.укр.літ

Розклад уроків

на І семестр 2017 – 2018 н.р.

1 - 4 класи

 

1

2

3

4

ПОНЕДІЛОК

1.читання

2. укр.. мова

3.фіз - ра

4.математика

5.мистецтво

 

1.укр..мова

2. математ.

3. фіз – ра

4.англ.мова

5.укр. чит.

 

1.математика

2. укр. мова

3. фіз– ра (4)

4.укр. чит.

 

 

1.укр.мова

2.мате мат.

3. фіз - ра

4.укр. чит.

5.мистецтво

 

ВІВТОРОК

1. рос. мова

2.математ.

3.природозн.

4. труд.навч.

 

1.укр. мова

2.математика

3.інформат.

4.рос.мова

5.природозн.

1.математ.

2.англ.. мова

3.осн.здор(4)

4.укр.мова

5.укр. чит.

1.рос. мова

2.математика

3.англ. мова

4.природозн.

5.осн. здор.

СЕРЕДА

1.читання

2. укр. мова

3.математика  

4.осн. здор.

5. фіз. - ра

1.укр. мова

2.математика

3.мистецтво

4.фіз - ра

5.укр . чит.

 

1.математ.

2.укр.. мова

3.мистецтво

4.фіз - ра

5.інформат(4)

 

 1. укр. чит.

2.математем.

3.укр. мова

4.фіз - ра

5.інформат.

ЧЕТВЕР

1.читання

2.укр. мова

3.природа

4.англ. мова

1.природа

2. укр. мова

3. фіз. - ра

4. укр. чит.

 

1.укр. чит.

2.математ.

3.англ. мова

4.природозн.

5.Я у світі

 

1.укр. мова

2.математ.

3.укр. чит.

4.труд. навч.

5. Я у світі

 

П”ЯТНИЦЯ    

1.рос. мова

2.математика

3.фіз - ра

4.укр. мова     

 

1.рос. мова

2.математ.

3.англ. мова

4.труд. навч.

5.основ.здор

1.рос. мова

2.фіз – ра (4)

3.укр. мова

4.труд. н. (2)

   

 

1.рос. мова

2.фіз. – ра

3.природозн.

4.англ. мова

5.укр. чит.

 

5 - 8 класи

 

 

5

6

7

8

ПОНЕДІЛОК

1. фіз - ра

2.математика

3. музика

4.укр. літ.

5.укр. мова

 

1.географ.

2.вс. істор.

3.укр.. мова

4.фіз - ра

5.зар. літ.

6.біологія

7. музика

 

1.англ. мова

2.фізика

3. образотв.

4.рос. мова

5.алгебра

6.заруб. літ.

7.фіз – ра

 

1.біологія

2.англ. м.

3.фізика

4.вс. іст.

5.фіз – ра

6.інформ.

 

ВІВТОРОК

 

1. рос. мова

2. мате мат.

3.заруб. літ.

4.англ.мова

5.образотв.

6.природозн.

1. англ.мова

2. образотв.

3.укр.. мова

4. математ.

5.укр. літ.

6.фіз – ра

 

 

 

 1.географія

2. укр.. мова

3.геометрія

4.фізика

5. хімія

6.біологія

7.фіз – ра

1.хімія

2.геометрія

3.фізика

4.укр. мова

5.рос. мова

6.заруб. літ

7.мистец. 

 

СЕРЕДА

1. англ..мова

2..укр. мова

3. мате мат.

4. іст. Укр..

5.труд. навч.

6. труд.навч.

 

 1.географія

2.вс. істор.

3.укр.мова

4.математ.

5.рос. мова

6.біологія

 

1.укр. мова

2. алгебра

3.біологія

4. англ. мова

5.укр. літ.

6.осн. здор.

 

 

 1.біологія

2.географ.

3.укр. мова

4. укр. літ.

5.алгебра

6.фіз. - ра

ЧЕТВЕР

 

 1.укр.мова

2. природозн.

3.заруб. літ.

4. мате мат.

5.інформат.

6. фіз. - ра

 

1.англ. мова

2.зар. літ.

3. матем.

4. інформ.

5.фіз - ра

6.укр. літ.

 

 1.геометрія

2. вс. історія

3.укр. мова

4. зар. літ.

5.рос. мова

6.труд.навч.

1.географ.

2.англ.мова

3.осн. здор.

4.геометрія

5. труд. н.

6.рос. мова

 

П”ЯТНИЦЯ

1.англ. мова

2. рос. мова

3. укр. літ.

4.фіз. - ра

5.осн. здор.

 

 

1.рос. мова

2.осн. здор.

3.математ.

4.труд. навч.

5.труд. навч.

6.укр.. мова

 

 

1.музика

2.іст. Укр.

3.географія

4.укр. літ.

5.фіз - ра

6.інформат.

 

1.хімія

2.алгебра

3.іст. Укр..

4.заруб. літ

5.укр. літ.

6.фіз – ра

7.інформат.

 

9 - 11 класи

9 - 11 класи

 

9

10

11

ПОНЕДІЛОК

1.алгебра

2.біолог.

3.англ. мова

4.укр. мова

5.фізика

6.вс. істор.

1.заруб. літ.

2.укр. мова

3.фізика

4.біологія

5.право

6. укр. літ.

1.укр. мова

2.заруб. літ.

3.алгебра

4.астрон.

5. біологія

6.укр. літ.

7.технолог.

ВІВТОРОК

1.геометрія

2. хімія

3.біологія

4.укр. мова

5.фізика

6.укр. літ

1.вс. істор.

2.укр. мова

3.географія

4. геометр.

5. укр. літ.

6.англ. мова

7.технології

1.укр. мова

2.істор. Укр

3.екологія

4.фізика

5.англ. мова

6.інформат.

7. укр. літ.

   СЕРЕДА 1.рос. мова

2.хімія

3.фіз - ра

4.зар. літ.

5. біологія

6.укр. літ.

1.алгебра

2.заруб. літ.

3.англ. мова

4.географія

5.укр. мова

6.укр. літ.

1.вс. істор.

2.англ. мова

3.хімія

4. укр.. мова

5.геометр.

6.заруб. літ.

7.фіз – ра

ЧЕТВЕР

1.заруб.  літ.

2.алгебра

3.історія Укр.

4.фіз - ра

5. англ. мова

6.інформ.

7.труд. навч.

1.худ. культ.

2.фіз - ра

3.геометр.

4.іст. Укр..

5.ДПЮ

6.англ. мова

1.фіз - ра

2.укр. мова

3.фізика

4.укр.. літ.

5.іст. Укр..

6.алгебра

7.худ. культ

 

П”ЯТНИЦЯ

1.географія

2.фіз - ра

3.зар. літ

4.геометр.

5.правозн.

6.худ. культ.

1.укр. мова

2.укр. літ.

3.хімія

4.інформат.

5.фізика

6.зар. літ.

7.фіз – ра

1.укр. літ.

2.англ. мова

3.геометр.

4.економ.

5. зар. літ.

6.біологія

7.ДПЮ