Мета методичної роботи:

Ø     підвищення педагогічної майстерності молодих учителів;

Ø     підвищення наукового та культурного рівня;

Ø     удосконалення психолого – педагогічної компетентності;

Ø     взаємне збагачення членів педколективу педагогічними знахідками;

Ø     підтримання у педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку;

Ø     удосконалення професійної майстерності вчителів.

 

 

Зміст науково-методичної роботи:

- аналіз умов забезпечення психофізичного здоровя учнів, стану викладання предметів і навчальних курсів;

- підготовка методичних рекомендацій щодо реалізації державних стандартів загальної середньої освіти;

- створення умов для неперервного вдосконалення фахової освіти й кваліфікації педагогічних працівників;

- організація вивчення якості забезпечення навчально – виховного процесу кадрами з педагогічною освітою;

- керівництво всіма формами методичної роботи, координація їхньої діяльності;

- проведення методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів, вивчення, узагальнення передового педагогічного досвіду;

- залучення педагогів до дослідницької роботи;

- апробація та введення нових освітніх технологій;

- забезпечення педагогів інформацією та формування вмінь, які не були отримані ними в процесі базової професійної освіти;

- забезпечення наукових і творчих зв’язків з вищими навчальними закладами.

 

Створення освітньо - виховних умов для професійного самовизначення учнів в умовах сільської місцевості
default3.doc
Microsoft Word Document 137.5 KB
Особистісно-орієнтоване навчання
Особистісно-орієнтоване навчання.doc
Microsoft Word Document 63.0 KB
Наказ про організацію методичної роботи в школі
Про організацію метдичної роботи шкои.do
Microsoft Word Document 32.5 KB
План-розклад методичної роботи
План-розклад методичної роботи.doc
Microsoft Word Document 60.5 KB
Графік проведення співбесід з педагогами
Графік проведення співбесід з педагогами
Microsoft Word Document 140.5 KB
Тематика засідань школи молодого вчителя
Тематика засідань молодого вчителя.doc
Microsoft Word Document 57.5 KB